Contributie

De contributie bij ttv LUTO is afhankelijk van het soort lidmaatschap en is per half jaar vooraf verschuldigd.

  • Senioren competitiespelers vanaf 18 jaar € 12,00 per maand.
  • Senioren recreatiespelers vanaf 18 jaar € 9,50 per maand
  • Senioren overdagspelers , één keer per week, € 7,50 per maand
  • Senioren overdagspelers, twee keer per week, € 9,50 per maand
  • Jeugdleden onder 18 jaar € 8,00 per maand
  • Jeugdleden onder 10 jaar  € 7,00 per maand

Alle leden zijn bovendien de basiscontributie van de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB verschuldigd.
Alle leden die competitie spelen wordt daarnaast de competitiekosten doorberekend.
Bij ttv LUTO is ook een reiskostenregeling voor competitiespelers van kracht.