Corona en competitie

De competitie gaat weer van start. Om alles in goede banen te leiden maakt ttv LUTO  onze eigen leden en onze tegenstanders graag opmerkzaam over een paar maatregelen die gelden:

– Thuis omkleden en thuis douchen!
– Breng geen toeschouwers mee! 
– Alle teams krijgen vaste zitplaatsen toegewezen!
– Die vaste zitplaatsen gelden ook voor het nuttigen van een drankje!
– Beide spelers gebruiken hetzelfde balletje!
– Geen dubbelspel!
– Na ieder wedstrijd maak je de tafel schoon!
– Helaas vervalt de gezellige nazit na de wedstrijd!

Voor alle coronamaatregelen verwijzen we u graag naar ons ‘Protocol coronamaatregelen ttv LUTO