Luto accomodatie wordt verduurzaamd

In de online Algemene Vergadering van 18 mei hebben de leden toestemming gegeven het Projectplan verduurzamen Luto-accommodatie uit te voeren.

De Luto-accommodatie wordt momenteel verlicht door oude conventionele TL-inbouwarmaturen. De ventilatie bestaat uit natuurlijke toevoer en zeer beperkte mechanische afvoer. De luchtkwaliteit voldoet hiermee niet aan de minimale normen. Zeker niet in de huidige coronaperiode. Het bestuur duidt de vervanging van de TL-verlichting en het aanbrengen van een adequate luchtbehandelingsinstallatie als urgent.

Plan van aanpak

Met advies en ondersteuning van medewerkers van SSNB (Sport Service Noord-Brabant) is een plan van aanpak opgesteld. Bij enkele installateurs zijn offertes aangevraagd. Na diverse toelichtingen en aanvullende informatie heeft de interne werkgroep een aantal keuzes gemaakt:

  • De Tl-verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-armaturen. Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.
  • Voor de luchtbehandeling wordt een halfronde luchtverdeelslang gemonteerd aan het systeemplafond en aangesloten op een WTW-unit (Warmte Terug Winningsinstallatie). Inclusief aan- en afvoerkanalen. Ook hier worden door zelfwerkzaamheid ( o.a. openen en dichten plafondplaten en aanbrengen dakdoorvoeren) kosten bespaard.
  • De zoektocht naar units, die de aerosolen in de speelzaal kunnen afvangen duurt nog even. We volgen de uitkomsten van studie door TuE, die veelbelovend zijn.

Realisatie

De uitvoering moet de komende maanden plaatsvinden , zodat het project voor medio september is gerealiseerd. Dan start namelijk de najaar competitie van de NTTB en het project OldStars. Dit is een project voor senioren, waarbij de kernbegrippen: beter leren bewegen ( fysiek fit), sociale activatie (sociaal fit), zelfredzaamheid (strategisch fit) centraal staan. En uiteraard ook het tafeltennissen.

Om de verduurzaming te financieren worden eigen middelen ingezet en er wordt een beroep gedaan op de landelijke overheid (BOSA), de gemeente Tilburg en het Rabofonds “Duurzaam Ondernemen”.