Nieuwsbrief april 2021

Beste leden,

Competitie?
De binnensport blijft tot zeker 20 april niet toegestaan en de verwachting is, dat als we weer open mogen dat dat  slechts op beperkte schaal zal zijn. Alleen in clubverband onder de nodige coronamaatregelen een balletje slaan en trainen. Van wedstrijden is nog lang geen sprake. De NTTB laat ons daarom weten dat de najaarscompetitie definitief niet zal worden uitgespeeld en ook dat de voorjaarscompetitie niet zal worden gestart. Gelukkig is er wel optimisme over het doorgaan van de najaarscompetitie in september. We hopen erop dat het aantal vaccinaties tegen die tijd hoog genoeg is om ook andere verenigingen in wedstrijdverband te kunnen ontvangen.

Ook alle 27 senioren die in de afgelopen maanden interesse hebben getoond om lid te worden van LUTO of OldStars moeten dus nog geduld hebben. Maar zo gauw het mag en kan gaan we ze uitnodigen  om lekker te tafeltennissen en de sfeer bij LUTO te proeven.

Algemene Leden Vergadering
Binnen het bestuur zijn we met veel zeer belangrijke zaken bezig waar we jullie inbreng over willen horen. Zo zijn we in de weer met de nieuwe Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 ingaat en hebben we plannen omtrent verduurzaming van de accommodatie aan de Jan Aartestraat. Ook willen we jullie mening over of jullie op de hoogte brengen van onze gesprekken met Irene en gemeente over eventuele nieuwbouw, over hervorming van de contributie, over huisregels en over een nieuw vijfjarenplan. Voor al deze zaken is het van groot belang dat de ALV die we hebben gepland op 11 mei 2021 door kan gaan. We hopen natuurlijk fysiek in onze zaal en als het niet anders kan digitaal. Daarvoor hopen we op de medewerking van leden die ondertussen ervaring hebben in het organiseren van  digitaal vergaderen. Maar noteer alvast: 11 mei ALV in je agenda.

Wat je kunt schrappen in  je agenda zijn de clubkampioenschappen van zondag 2 mei 2021 en aansluitend onze nieuwjaarsreceptie. Ook die zullen we helaas moeten doorschuiven naar een latere datum.

Onderzoek jeugdleden

We vragen onze jeugdleden vriendelijk om mee te doen aan een onderzoek van de NTTB om tafeltennis voor de jeugd aantrekkelijk te maken én houden. In het onderzoek wordt gevraagd hoe jij als lid t/m 25 jaar kijkt naar het huidige aanbod en of hier veranderingen in nodig zijn. Aan de hand van jouw antwoorden wordt bepaald of er aanpassingen noodzakelijk zijn in het huidige tafeltennisaanbod of dat er misschien wel nieuw en passender aanbod ontwikkeld moet worden. Jouw mening doet er dus toe.

Vul hier de enquête in: https://nl.surveymonkey.com/r/onderzoekjeugd25 

(Wellicht heb je de mail al ontvangen en is deze in de spambox terechtgekomen.)

Fietsvlonder
Om het gebruik van fietsen in de binnenstad te stimuleren gaat ze er  voor zorgen dat je die fietsen fatsoenlijk kunt parkeren. De gemeente heeft ook oog voor de parkeerdruk bij LUTO. Daarom  gaan we mee doen in een pilot van de gemeente. Voor een periode van drie maanden wordt bij onze speelzaal een vlonder geplaatst met ruimte voor acht fietsen. Is dat succesvol, dan blijft hij liggen. Zo gauw duidelijk is tafeltennis weer mag, zal die proefperiode ingaan. We hopen dat jullie er veel gebruik van gaan maken.

Namens bestuur
Marcel van der Wegen secr.