Nieuwsbrief juni 2021

Beste LUTO-leden,

Sportdag De Nieuwste School
Op donderdag 1 juli is de speelzaal overdag verhuurd aan De Nieuwste School. Onze overdagspelers kunnen dan niet terecht.

Verduurzaming
De Algemene Vergadering van 18 mei 2021 heeft ingestemd met de plannen van het bestuur voor verlichting en luchtbehandeling. De AV heeft ook ingestemd met het aangaan van financiële verplichtingen om die plannen waar te maken: €10.000,00 uit eigen middelen en een geldlening van  maximaal € 18.000,00.
Inmiddels heeft het bestuur die opdracht aan de installateur verstrekt. De montage van de luchtbehandelingsinstallatie zal vóór de bouwvakvakantie worden uitgevoerd. Dat betekent dat LUTO drie weken de tijd heeft om in eigen beheer de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Plafondplaten verwijderen, schoonmaken, schilderen en terughangen
  • Dakdoorvoeren aanbrengen
  • Elektriciteitsaansluitingen naar de WTW- unit brengen
  • Demonteren huidige verlichting
  • Monteren LED- verlichting

We kunnen de nodige hulp gebruiken om de kosten te drukken en om op tijd klaar te zijn. De werkzaamheden zijn gepland op vrijdag 2 , zaterdag 3, donderdag 8  vrijdag 9 , zaterdag 10 donderdag 15 , vrijdag 16 en zaterdag 17 juli. Schroom niet om je hulp aan te bieden. Een berichtje naar wjmdekort@gmail.com volstaat.
PS de aangevraagde bijdrage door de RABO-bank gaat niet door.

Contributie
In de Algemene Vergadering van 1 juni is ook ingestemd met een harmonisatie van de contributie . Dat houdt in dat het lidmaatschap overdag 1x spelen niet meer bestaat en is overgegaan in lidmaatschap recreant.  Overdagrecreanten kunnen terecht op dinsdag- en donderdagochtend. Avondrecreanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om ook eens overdag te tafeltennissen. De contributie die daarbij is vastgesteld, bedraagt € 9, 50 per maand.
Het lidmaatschap OldStars is nieuw. OldStar-leden spelen op woensdagochtend. De contributie daarvan is € 12,00 per maand.
De jeugdleden zijn opgedeeld in twee leeftijdscategorieën : tot 12 jaar € 7,00 per maand , 12 jaar en ouder € 9,50 per maand (€ 1,50 meer).
De wijzigingen voor recreanten en jeugd gaan in per 1 juli 2021. Het OldStarlidmaatschap ontstaat medio september.

.

Huisregels
Elke vereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. Maar ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.
Het bestuur vindt het belangrijk dat we als vereniging  laten zien waar we samen voor staan. Intern, voor onze eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente. We hebben gekozen voor positieve parapluregels en niet voor een hele lijst van verboden.  

LUTO-regels

1 Iedereen is welkom

2 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

3 Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

4 Als er problemen zijn, maken we er melding van

5 Wij vloeken, schelden en pesten niet

6 Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag

7 Wij houden bij het naar buiten gaan rekening met onze buren

8 Volg richtlijnen van bestuur en barkeepers op

Zomeropenstelling
LUTO blijft open in de zomermaanden. Vanaf 24 juli kun je op dinsdag en donderdag in de ochtend terecht van 09.30 tot 12.00 uur. Speel je liever ’s avonds dan staat de deur open vanaf 19.00 uur. De zomeropenstelling geldt voor alle lidmaatschappen. Wil je eens tafeltennissen op een andere dag en een andere tijd, in de zomermaanden kan dat.

Het bestuur van ttv LUTO wenst iedereen een sportieve vakantie toe.

Namens bestuur LUTO

Marcel van der Wegen, secr.