Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwe bankrekening. Met ingang van heden bankiert LUTO bij de RABO-bank. De ING-rekening komt daarmee te vervallen. Als je  binnenkort de nota voor contributie betaalt of afrekent aan de bar, moet je daar goed rekening mee houden. Wijzig daarom per ommegaande je gegevens bij het internetbankieren.
Het nieuwe rekeningnummer voor alle betalingen in en uit, inclusief ledenadministratie en Luto-bar is voortaan:

NL92 RABO 0367 8429 63 t.n.v. Tafeltennisvereniging Leer Uw Tegenstander Overwinnen.

LUTO doet mee aan RABO clubsupport. We roepen alle leden, die bij RABO bankieren,  vriendelijk op om op onze vereniging te stemmen. Misschien kun je familieleden, buren en vrienden verzoeken om ook op LUTO te stemmen. Afhankelijk van het aantal stemmen doneert Rabo een bedrag aan LUTO.

Coronatoegangsbewijs?
Overal hoor je discussies over een mogelijke tweedeling van de maatschappij. Een tweedeling die te maken heeft met wel of niet gevaccineerd zijn. En dat je op basis daarvan wel of niet mag deelnemen aan allerlei activiteiten zoals bioscoop- of theaterbezoek, of in ons geval sport.
Voor alle duidelijkheid: ieder lid van LUTO mag komen sporten. Of je nu gevaccineerd bent of niet. Je bent van harte welkom.  Om te tafeltennissen heb je alleen je sportspullen nodig.
Maar omdat de regering een sportkantine gelijk schakelt met horeca, hebben we  te maken met de regels die daarvoor gelden. Het coronatoegangsbewijs is één van die regels.
Ook daar willen we duidelijk in zijn. Het coronatoegangsbewijs heb je alleen nodig als je in het zitgedeelte van onze kantine je drankje wil drinken. Haal je je drankje bij het afhaalgedeelte van onze kantine en drink je het op in de speelzaal dan wordt er niets gecontroleerd. Dan heb je dat toegangsbewijs niet nodig.
Kortom : iedereen kan en mag tafeltennissen, niemand hoeft dorst te lijden.

Blijf wel alle basisregels in acht nemen: vaak handen wassen, bij klachten blijf je thuis en houd afstand als je merkt dat die ander dat op prijs stelt.

Geen gezellige nazit
Iedere sportkantine is gelijkgesteld aan de horeca. Dat betekent dat onze kantine om 0.00 uur dicht gaat. Om 23.45 uur kun je voor de laatste keer een drankje bestellen aan de bar, daarna gaat hij onherroepelijk dicht. Vooral wedstrijdspelers moeten hier goed rekening mee houden, want het einde van sommige competitiewedstrijden ligt vaak na dat tijdstip. En we willen niet dat die spelers wel dorst gaan lijden.

OldStars
De vele berichten in kranten, op websites en in magazine De Draad over OldStars tafeltennis bij LUTO hebben ervoor gezorgd dat bij veel mensen de interesse werd gewekt. De komst van Bettine Vriesekoop als ambassadeur van het ouderen tafeltennis heeft er zeker ook aan bijgedragen dat de introductie van OldStars op 15 september een vliegende start kende.
De eerste vier bijeenkomsten zijn nu voorbij en het concept OldStars met warming up, beweegvormen, tafeltennis en elkaar ontmoeten bij een kopje koffie slaat duidelijk aan. Het enthousiasme bij de deelnemers is groot. Nog steeds melden mensen zich aan en er is nu zelfs een bescheiden wachtlijst.  

Alternatieven voor rommelmarkt
Het bestuur heeft samen met de rommelmarktcommissie besloten dat ook dit jaar er geen rommelmarkt wordt gehouden.  (Je kan dus ook geen spullen bij LUTO afgeven.) Dat besluit slaat wel een gat in de begroting. Het bestuur is nu naarstig op zoek naar alternatieven die de kas kunnen spekken. 
Een eerste goede suggestie komt van Herman. Verkoop een of twee mooie dingen ( die je toch al voor de rommelmarkt zou bestemmen) zelf via Marktplaats en schenk de opbrengst aan Luto.
Maar we zijn in voor nog meer creatieve ideeën, dus kom maar op. Schroom niet om die met ons te delen.

Zondag 9 januari 2022
Noteer deze datum alvast in je agenda, want dan doe je natuurlijk mee aan de clubkampioenschappen en nieuwjaarsreceptie!

Namens bestuur LUTO
Marcel van der Wegen