Nieuwsbrief februari 2022

Beste LUTO-leden,

toekomst en RABO-actie
De gezamenlijke zoektocht met TTV Irene is op een dood spoor gekomen. Zelfs als hete hangijzers voor Irene gunstig worden opgelost, betekent dat niet automatisch soelaas voor LUTO.
Uit verkenningen en gesprekken met partijen blijkt dat de marktwaarde van onze huidige locatie circa € 600.000,00 te bedragen. Bij lange na niet genoeg voor vervangende ruimte die ook nog eens geschikt moet worden gemaakt voor onze sport.
Om de huidige locatie langer te kunnen benutten voor de tafeltennissport moet er een grondige renovatie van het dak en de voorgevel worden uitgevoerd.
Op basis van bovenstaande aspecten kiest het bestuur nu voor het volgende standpunt:
Blijven op de huidige locatie en dak (isolatie en zonnepanelen) en gevel grondig aanpakken.

In het maken van plannen om dak en gevel aan te pakken doen zich nu drie ontwikkelingen voor die kansen bieden. Alle drie op financieel gebied.
1 De gemeente Tilburg verstrekt subsidie op het herstellen van de historische gevelreclame. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente.
2 NOC/NSF organiseert de verkiezing sportaccommodatie van het jaar voor sportclubs die zich onderscheiden op het gebied van verduurzamen. We hebben ons hiervoor ingeschreven. Half maart weten we hoe we ervoor staan.
3 De Rabobank heeft een actie opgestart: verduurzamen maatschappelijke gebouwen. Dit houdt in dat de Rabobank bij een aantal gebouwen de helft van de aanschaf- en installatiekosten van het aanleggen van zonnepanelen wil vergoeden. De Rabobank heeft ons hiervoor ook benaderd. Wij hebben ons aangemeld en inmiddels zijn we toegelaten tot de eindronde.

Om die derde kans te laten slagen hebben we jullie hulp nodig. Binnen de regio Tilburg zijn nog enkele kandidaten die meedoen en we moeten ervoor zorgen dat LUTO de meeste stemmen krijgt. We roepen onze leden, die tevens bij RABO bankieren op om vanaf 28 februari op LUTO te stemmen. Schakel ook zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen in om dat ook te doen. Ze kunnen dat doen tot en met 31 maart. Je helpt LUTO ermee vooruit. DOEN!

Als genoemde plannen zijn uitgewerkt en externe financiële ondersteuning duidelijk is hopen wij te zijner tijd in de AV deze plannen voor te leggen met een financiële onderbouwing en uw goedkeuring hiervoor te vragen. 

Uitbreiding speelmogelijkheid op donderdagavond

Ttv SWAN verhuist van de maandagavond naar de donderdagavond. Ze huren dan de kleine speelzaal met drie wedstrijdtafels voor hun leden. Tegelijkertijd stelt het LUTO in staat om haar leden een extra speelavond ( op de overige tafels) aan te bieden. Dat samen gebruik maken van de speelzaal is door beide clubs overeengekomen. Voor beide clubs ontstaat er een win-winsituatie.
SWAN hoopt op meer reuring en gezelligheid als het wat drukker wordt, LUTO biedt het de kans om te groeien.
Het betekent dat met ingang van heden LUTO-leden ook op de donderdagavond terecht kunnen om te tafeltennissen zonder dat dat gevolgen heeft voor de hoogte van hun contributie.

Namens bestuur
Marcel van der Wegen