Nieuwsbrief  november 2022 

Beste LUTO-leden,

Er zijn interessante ontwikkelingen binnen Luto waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

Jeugdbeleid

LUTO wil de jeugd van Hoogvenne, Piushaven en Centrum  kennis laten maken met de tafeltennissport en met LUTO. Een werkgroep o.l.v Marcel van der Wegen. heeft hiervoor een beleidsplan opgesteld. De kern daarvan is een meerjarige samenwerking met basisscholen uit de buurt. Door het aanbieden van  tafeltennisgymlessen aan de groepen 5 t/m 8 hopen we kinderen aan ons te binden en streven wij naar een grotere jeugdgroep. Onze ambitie is een vaste groep van 20 kinderen over drie jaar. Op maandag 21 november start  een pilot met de groepen 7 van bs Panta Rhei. Als dat een succes wordt, volgen de andere groepen hopelijk snel. Marcel zoekt voor het welslagen van deze lessen nog de hulp van vier LUTO-leden die hem gaan bijstaan op deze maandag.  Je kan daarvoor contact met hem opnemen; 06 1425 5474 of vanderwegenmarcel@gmail.com  

Nieuwjaarsbijeenkomst/clubkampioenschappen 2023

De Nieuwjaarsbijeenkomst en clubkampioenschappen verlopen al jarenlang volgens dezelfde formule. Het bestuur verwacht door een gewijzigde opzet een grotere doelgroep te bereiken. Deze bijeenkomst willen wij houden op zaterdag 7 januari 2023. Het begintom 10.00 uur en wordt beëindigd met het huldigen van de kampioenen. Vanaf 16.00 uur wordt er een bijzondere thema middag/avond gestart. Voor geschikte, leuke thema’s zijn we nog op zoek naar ideeën. Wie heeft er een leuk idee? Kom ermee.

Voortgang projecten Luto home

Renovatie voorgevel

De renovatie van de voorgevel loopt ten einde. Vrijdag 11 november worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dan hebben wij weer een fraaie gevel, zijn de loszittende stenen vastgezet, wordt door de loden loketten het indringen van water voorkomen en is de historische gevelreclame Ant. De Rooij en Zonen in ere hersteld. Met name door de historische gevelreclame krijgen wij € 6.000,- subsidie van de gemeente Tilburg.

Dakrenovatie                                                                                      

Dinsdag 8 november start “Uw Totaalaannemer” met de renovatie van het dak. Na een aantal besprekingen is het gelukt om tot afspraken te komen met de aannemer. Het wordt een samenwerkingsproject, waarbij een groep vrijwilligers van Luto en de aannemer streven om de projectkosten zo laag mogelijk te houden. De aannemer is verantwoordelijk voor de werkzaamheden op het dak en de Luto dakklussers zorgen op de begane grond voor aan- en afvoerwerkzaamheden van materialen. Zo worden o.a. de dakpannen zorgvuldig verzameld, want daar zijn nog kopers in geïnteresseerd, de nieuwe dakplaten aangegeven aan de mensen op het dak, het afval wordt afgevoerd etc. Kortom wij hopen met de Kerst te beschikken over een goed geïsoleerd dak.  Met de stijgende gasprijzen verwachten wij dat dit een besparing gaat opleveren van 1.000 tot 1.200 m3 gas.

Zonnepanelen                                                                                     

Als het dak is voorzien van geïsoleerde dakplaten worden er op het tweede sheddak 20 zonnepanelen geplaatst. De Rabobank heeft hiervoor in het kader van verduurzamen van maatschappelijke gebouwen € 3.000,- beschikbaar gesteld. Door de Led-verlichting hebben wij het afgelopen jaar ruim 5000 kWh bespaard. De ruim 6.000 kWh elektriciteit, die we nu nog verbruiken hopen wij zelf op te wekken met de nieuwe zonnepanelen, waardoor we in 2023 voor de elektriciteit zelfvoorzienend worden. Dat is met de huidige energieprijzen een prachtige ontwikkeling.

Geen rommelmarkt

Door corona is er de afgelopen 2 jaren geen rommelmarkt gehouden. Ook in 2022 komt er geen rommelmarkt. Wij menen dat de animo voor het houden van een rommelmarkt in de maatschappij terugloopt. Dus stoppen wij met de rommelmarkt. Dat betekent ook geen spullen meer aanleveren! Met de spullen die we nog op zolder hebben liggen houden wij in maart een zolderleegverkoop in de kleine speelzaal. Datum wordt nog bepaald.

Barprijzen

Ook Luto wordt geconfronteerd met de stijging van prijzen. De energieprijzen in het bijzonder. De barcommissie heeft, met instemming van het bestuur, de prijzen aangepast. Daarbij is niet alleen rekening gehouden met de stijgende inkoopprijzen, maar ook met de energie die nodig is voor de vries- en koelkast en voor de verlichting en verwarming. Wij hopen dat de gezelligheid aan de bar er niet onder te lijden heeft.