Privacybeleid

Ook Luto ontkomt niet aan de nieuwe wet gegevensbescherming. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Luto vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we in bijgevoegde privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Luto, NTTB of TTL. Maar soms is uw expliciete toestemming nodig voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarvoor voegen wij een toestemmingsverklaring toe. U geeft daarop aan voor welke doeleinden wij uw gegevens mogen verwerken.
Omdat NTTB en TTL ons op dit moment geen uitsluitsel kunnen geven of u onze privacyverklaring ook moet ondertekenen of dat kennisnemen daarvan volstaat, kiezen we ervoor om u ook een akkoordverklaring te laten ondertekenen.
U kunt uw akkoord-en toestemmingsverklaring fysiek inleveren bij LUTO of inscannen en dan opsturen naar Eardly van der Geld: evdgeld@home.nl

Privacybeleid ttv LUTO

LUTO toestemmingsverklaring

Scroll naar boven