Nieuwsbrief  februari 2023

Beste LUTO-leden,

Er zijn interessante ontwikkelingen binnen Luto waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

Clubkampioenen 2023

Op zaterdag 7 januari zijn de clubkampioenen 2023 bekend geworden. Abel van den Besselaar bij de jeugd, Dennis van Mier bij  de competitiespelers en Edward Devenijns bij de recreanten (overdagspelers).

Start voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is weer van start gegaan. Helaas in de NTTB-competitie maar met 3 teams. Geruchten in de wandelgangen verhalen dat er spijtoptanten zijn, die proberen een 4e team voor de najaarscompetitie op te zetten. Heeft u interesse meldt u aan. Er zijn uit de wandelgangen nog geen geluiden gehoord voor de opvolging van Frans Paulissen als wedstrijdsecretaris.  Heeft u enige belangstelling? Neem dan contact op met Eardly, die u informatie kan verstrekken. In de TTL-competitie zijn 2 teams gestart. Supporters zijn van harte welkom. Voor de actuele speeldata zie het overzicht aan de bar bij de kassa.

Jeugdbeleid

De eerste resultaten van het nieuwe jeugdbeleid zijn te melden. Na de kennismaking door groepen van basisschool Panta Rhei zijn er eind januari al 5 nieuwe jeugdleden bijgekomen. Er staan nu nog enkele lessen met groepen van de basisschool Pendula en in de voorjaarsvakantie met buitenlandse jeugd in de planning.

Belangrijke data

Noteer in uw agenda de volgende data

  • 11 maart, zaterdag. Zolderverkoop (kleine rommelmarkt). De spullen die we van de vorige rommelmarkten nog op zolder hebben liggen bieden we te koop aan. Mensen, die nog willen helpen met de verkoop kunnen zich melden bij Herman Meeuwissen.
  • 18 april, dinsdag ALV. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda wordt nog gestuurd.
  • 10 mei, woensdag Hap & Stap, zie bijlage voor meer informatie en aanmelden.
  • 25 juni, zondag Taartentoernooi. Dit is een toernooi waarbij elk Luto-lid met een introducee ( bij voorkeur een potentieel nieuw lid) zich kan inschrijven voor dubbelpartijen. Hoofdprijs, u raadt het al, een taart.

Vakantiesluiting

In de zomerperiode van 15 juni tot 27 augustus zijn de Luto-speelzalen geopend op de dinsdagochtend en -avond en op de woensdag- en donderdagochtend. In de periode van de Tilburgse kermis zijn de zalen gesloten van 21 tot 31 juli in verband met verhuur aan de mensen van Kermis-FM.

Voortgang projecten Luto home

Lening uit Klimaatfonds

De bij de gemeente aangevraagde lening uit het Klimaatfonds is verleend en op 31 januari heeft Luto dit geld mogen ontvangen. Dit is (veel) later dan verwacht, waardoor wij een beroep hebben gedaan op enkele leden om ons met privégelden te ondersteunen. Hierdoor konden wij de rekeningen van de aannemer betalen.

Zonnepanelen      

De zonnepanelen zijn op 11 januari op het 2e sheddak gelegd en aangesloten. In de eerste maand (11 januari tot en met 10 februari) is er al 200 kWh opgewekt. We zien hoopvol de zonnige zomermaanden tegemoet, waarin we ruim 6000 kWh hopen op te wekken om elektriciteit neutraal te worden in 2023. 

Dakrenovatie                                                                                                                                                                             Het grote werk is afgerond, maar door de weersomstandigheden kon de aannemer de afwerking niet uitvoeren. We wachten op droger en beter weer. Dan nog blijven er werkzaamheden over, die door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Zoals het isoleren van de topgevels in het gangetje, het impregneren van de opgaande muur van de buren zodat er geen vocht bij Luto onder de dakplaten kan lopen. Ook zijn er nog isolatiewerkzaamheden van binnenuit, o.a. de zolder, op te pakken. Wij willen dit in het voorjaar met een groep vrijwilligers uitvoeren. We zoeken nog naar leden die op de maandag hierbij kunnen helpen. Aanmelden bij Herman Meeuwissen.

Scroll naar boven