2023

Nieuws december 2023

In de periode van 13 december 2023 tot en met 12 januari 2024 worden er een negental clinics voor het Odulphus Lyceum georganiseerd. De clinics worden gegeven door vrijwilligers van de vereniging. De groepen bestaan uit 25 tot 30 personen waardoor de fietsvlonders te klein zijn. (zie foto )

Nieuwsbrief November 2023

Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving   

Beste LUTO-leden,

Tegen het einde van 2023 en voor de decemberfeestdagen zijn er nog enkele belangrijke ontwikkelingen te delen.​​ 

Zondag 7 januari 2024 Nieuwjaarsbijeenkomst en​​ clubtoernooi

Zondag 7 januari zien wij jullie graag allemaal in het Luto-gebouw. Vanaf 11.00 uur is de gelegenheid elkaar het beste te wensen voor 2024 en deel te nemen aan het clubtoernooi. Er zijn drie categorieën: competitiespelers, recreanten en jeugd. Aanmelden kan op het inschrijvingsformulier op het publicatiebord in de kantine of via een mailberichtje aan​​ h.meeuwissen3@upcmail.nl​​ . Uiteraard is er, voor degenen die dat wensen, als afsluiting een Chinees buffet.

Nieuwe Luto-shirts

Na lang zoeken is er een keuze gemaakt voor een nieuw Luto-shirt. Het shirt voldoet aan de gestelde criteria: moderne uitstraling, Luto-waardig, leverbaar in een soepele stof en​​ katoen, een heren- en dameslijn met of zonder kraagje. Individueel kan er een bijpassende broek of broekrok bij worden gekocht. De levertijd is op dit moment nog niet bekend, omdat er nog met de leverancier wordt onderhandeld. Daarna worden er passessies georganiseerd.​​ 

 

Het uitleveren van de shirts gebeurd als volgt:

 • De competitiespelers krijgen een shirt van de vereniging. Ze kunnen een bijpassende broek of extra exemplaar bijkopen via Luto.

 

 

 

 

Het PortAgora team​​ 

 

 • De overige leden kunnen een​​ shirt kopen voor € 30,--

 • Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden het shirt via lease aan te schaffen tegen een betaling van € 5,- per halfjaar gelijktijdig met de contributienota. Na drie jaar ben je dan eigenaar van het shirt. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap moet het shirt , in goede staat, worden ingeleverd.

 

Het nieuwe shirt wordt het eerst uitgeleverd aan het TTL 1 team dat een shirtsponsor heeft gevonden in PortAgora.

 

 

Resultaat actie Rabo ClubSupport 2023

Op dinsdag 10 oktober​​ werd op locatie van Tilburg Trappers de uitslag bekendgemaakt van de actie Rabo ClubSupport 2023. De Rabo had het budget verhoogd en er was nu voor Tilburg en omgeving € 200.000,- beschikbaar. Luto had 35 stemmen gescoord hetgeen een bedrag van € 404,67 opleverde. Hartelijke dank voor de mensen die hun stem op Luto uitbrachten. Ook volgend jaar rekenen wij op uw stem.​​ 

Voorgevel Luto-gebouw is klaar.

De voorgevel was al onderhanden genomen en de historische reclame van​​ Ant. De Rooy en Zonen​​ gerestaureerd. Het kozijn en de voordeur werden geschilderd en geveltuintjes werden aangelegd, maar er ontbrak nog een duidelijk Luto stempel.

Met het plaatsen van het Luto-bord op maandag 6 november is de renovatie van de voorgevel beëindigd.

Wij hopen dat we voor de buitenwereld makkelijker herkenbaar zijn en dat buurtbe-woners en nieuwe leden niet schromen om eens binnen te komen kijken. Wij ontvangen ze graag.

 

Drank en Horeca vergunning

De verstrekte drank en horeca vergunning uit 1988 is geactualiseerd. Harry Vonk en Ton van Hees zijn bij de gemeente aangemeld als leidinggevenden. Tevens heeft het bestuur het door de gemeente vereiste en aangereikte Bestuursreglement paracommerciële instellingen (sportkantines) goedgekeurd. Dit is een belangrijke voorwaarde van de gemeenten. Hierin staat o.a.:

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de horecalokaliteit.

 • Er mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt aan jeugdleiders en trainers van jeugdteams tijdens het uitoefenen van hun functie.

 • Leidinggevenden en barpersoneel mogen tijdens het uitoefenen van hun functie geen alcoholhoudende drank gebruiken.

 • Prijsacties, die het gebruik van alcoholhoudende drank stimuleren zijn niet toegestaan.

 • Barmedewerkers en bestuur moeten in een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) worden bijgespijkerd.

Kortom het is best lastig voor al de vrijwilligers om hun taken in de geest van dit regelement goed ​​ uit te voeren. Wij vragen dan ook uw medewerking en begrip als ze in voorkomende​​ situaties handelend moeten optreden. Volg dan ook , zonder morren, hun aanwijzingen op.

Werven jeugdleden

Het aantal jeugdleden is helaas weer teruggelopen. Wij willen dus nieuwe jeugdleden werven en zien te behouden. Heb je (klein-)kinderen of buurtgenoten: attendeer ze op het sporten bij Luto. De basisscholen​​ in de buurt Pendula en Panta Rhei willen de samenwerking voortzetten. Concreet betekent dit kennismakingslessen voor:

 • 2 groepen 7 van Panta Rhei op donderdagmiddag 23 nov

 • 3 groepen 7/8 van​​ Pendula op donderdagmiddag 30 nov 

Deze introductiedagen worden door een aantal vrijwilligers verzorgd. Wij wensen ze succes en hopen op een aantal nieuwe leden.

Inrichting speelzalen

De speelzalen zijn standaard ingericht met 5 tafels in de grote zaal en drie in de kleine. Regelmatig is het gewenst de zaalinrichting bij trainingen of competitiewedstrijden aan te passen. Hier is niets mis mee, maar het is wel de bedoeling​​ de zaal weer in orde te brengen bij het verlaten van de zaal. Nu moeten regelmatig degenen die erna willen tafeltennissen met de tafels, zitbank en fauteuils gaan sjouwen.​​ 

Denk aan het voorkomen van te veel onnodig verbruik van tafeltennisballen. Laat ze niet  slingeren zodat ze stuk getrapt worden. De ballen met 3 sterren zijn duur en alleen voor competitie gebruik. De overige ballen zijn voor de trainingen, toch altijd nog € 0,30 per bal. Wij rekenen op jullie medewerking.

 

80-jarig jubileum

De exacte datum van het jubileum valt in de meivakantie van 2024. Vandaar dat wij hebben gekozen de festiviteiten rond het jubileum te houden op​​ zaterdag 11 mei 2024. Wij denken aan het promoten van de tafeltennissport door het houden van demonstratiewedstrijden, waarbij leden, oud-leden en externe relaties van harte welkom zijn.​​ 

Kantine pimpen uitgesteld

Er zijn nog een aantal klussen af te ronden. Het aantal actieve vrijwilligers loopt terug. Wij zoeken mensen die op het gebied van metselen, tegels zetten en timmerwerk ervaring kunnen inbrengen. Wij leggen het maken van plannen voor het pimpen van de kantine stil, want het renoveren van de toiletgroep en het aanbrengen van een nieuwe vloer in de keuken en achter de bar hebben hogere prioriteit. Ook budgettair zien wij in 2024 onvoldoende ruimte.

 

Vriendelijke (sport)groeten en alvast Fijne Feestdagen.

Resultaat actie Rabo Clubsupport 2023

Op dinsdag 10 oktober werd op locatie bij Tilburg Trappers de uitslag bekendgemaakt van de actie Rabo ClubSupport 2023. De Rabo had het budget verhoogd en er was nu voor Tilburg en omgeving € 200.000,- beschikbaar. Luto had 35 stemmen gescoord hetgeen een bedrag van € 404,67 opleverde. Hartelijke dank voor de mensen die hun stem op Luto uitbrachten.

Nieuwsbrief  augustus 2023

Beste LUTO-leden,

De vakanties zijn voor de meeste leden helaas al afgerond. Hopelijk hebben jullie genoten van een prachtige omgeving en een fijn gezelschap. Dan is er nu weer tijd om de zaken bij Luto op te pakken.

Nieuwe tafeltennistafels

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangegeven zijn er nieuwe tafeltennistafels aangekocht. Dinsdag 1 augustus  werden ze afgeleverd en de oude retour genomen. Diverse leden hebben er al met bewondering naar gekeken en daarna een balletje geslagen. Wij rekenen erop dat iedereen de tafels goed behandeld.

De nieuwe tafels.

Sponsoren

Wellicht is het jullie al opgevallen: er zijn twee sponsoren bijgekomen. Naast het blijvertje Early Mentale Training hangt nu een bord voor het stimuleren van de regionale Business: De Brabantse Business Community en van KARNAK, Grillroom en Pizzeria, voor uw lekkere stap hap in de (korte) Heuvelstraat. De sponsorcommissie voert nog met twee andere kandidaten gesprekken over eventuele mogelijkheden voor sponsoring. Eén van die kandidaten is door een Luto-lid binnengebracht. Als jullie nog mogelijkheden kennen dan horen wij dat graag.

Trainingsfaciliteiten

Na het vertrek van Frank Assmann als trainer voor de jeugd en de dinsdagavondspelers was het nog een hele puzzel om een invulling van de vacature te krijgen. Het is gelukt door het in delen in te vullen. Wij hebben Kevin van der Staaij bereid gevonden om de jeugd ook op dinsdagavond te trainen. Jos van Bragt, de begeleider van de twee dinsdag- en donderdagavond spelers, wil 1 keer per maand op dinsdagavond ook Luto-spelers begeleiden/aanwijzingen geven. De vorm waarin en tijdstip waarop wordt in het najaar ingevuld.

Najaarscompetitie

Het is gelukt om de najaarscompetitie met 4 teams en een jeugdteam in de NTTB-competitie te starten. De teams spelen in de 2e, 3e, 4e en 5e klasse. De start van de competitie is op vrijdag 15 september met een thuiswedstrijd. Ook nog 2 teams in de TTL-competitie. Met de nieuwe speeltafels en enthousiaste voorbereiding zijn de verwachtingen hoog gespannen. Veel succes en plezier gewenst. Wij hopen dat de overige leden regelmatig komen aanmoedigen.

Stand van zaken renovatie

Ook in de vakantieperiode is er gewerkt aan het dak. Het dak is aan de achterzijde en aan de zijkant in het “vluchtgangetje” voorzien van boeiboord. Het deurkozijn en de voordeur zijn geschuurd, in de grondverf gezet en afgelakt. Dan resteert nu nog het isoleren van de top van de voorgevel. Eind mei is de BOSA-subsidie aangevraagd. Inmiddels zijn voor de vakantie de gestelde vragen ter toelichting beantwoord en hopen wij dat de subsidie in september kan worden verstrekt.

Rabo ClubSupport

TTV Luto heft zich ook weer, succesvol, aangemeld voor de actie Rabo ClubSupport. Dit betekent dat iedereen die een Rabo-klant is in Tilburg en Goirle vanaf 4 tot en met 26 september een stem op TTV Luto kan uitbrengen. Dus ook jullie buren, vrienden en familieleden. Vraag ze op TTV Luto te stemmen. Met de stemmen die de club krijgt ontvangen wij een financiële bijdrage van de Rabobank. Vorig jaar ontvingen wij 33 stemmen, goed voor €349,05. Jullie krijgen hiervoor nog een herinneringsmail.

Nieuwe tafeltennistafels

Dinsdagochtend 1 augustus werden er 8 nieuwe, verrijdbare tafeltennistafels afgeleverd bij Luto. De oude tafels waren aan vervanging toe en de nieuwe zijn ook beter verrijdbaar waardoor het ontruimen van de zaal voor andere evenementen makkelijker gaat. In de najaar competitie spelen 4 NTTB-teams, een jeugd NTTB-team en 2 TTL-teams. De verwachtingen zijn nu hoog gespannen!

Nieuwsbrief  februari 2023

Beste LUTO-leden,

Er zijn interessante ontwikkelingen binnen Luto waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

Clubkampioenen 2023

Op zaterdag 7 januari zijn de clubkampioenen 2023 bekend geworden. Abel van den Besselaar bij de jeugd, Dennis van Mier bij  de competitiespelers en Edward Devenijns bij de recreanten (overdagspelers).

Start voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is weer van start gegaan. Helaas in de NTTB-competitie maar met 3 teams. Geruchten in de wandelgangen verhalen dat er spijtoptanten zijn, die proberen een 4e team voor de najaarscompetitie op te zetten. Heeft u interesse meldt u aan. Er zijn uit de wandelgangen nog geen geluiden gehoord voor de opvolging van Frans Paulissen als wedstrijdsecretaris.  Heeft u enige belangstelling? Neem dan contact op met Eardly, die u informatie kan verstrekken. In de TTL-competitie zijn 2 teams gestart. Supporters zijn van harte welkom. Voor de actuele speeldata zie het overzicht aan de bar bij de kassa.

Jeugdbeleid

De eerste resultaten van het nieuwe jeugdbeleid zijn te melden. Na de kennismaking door groepen van basisschool Panta Rhei zijn er eind januari al 5 nieuwe jeugdleden bijgekomen. Er staan nu nog enkele lessen met groepen van de basisschool Pendula en in de voorjaarsvakantie met buitenlandse jeugd in de planning.

Belangrijke data

Noteer in uw agenda de volgende data

 • 11 maart, zaterdag. Zolderverkoop (kleine rommelmarkt). De spullen die we van de vorige rommelmarkten nog op zolder hebben liggen bieden we te koop aan. Mensen, die nog willen helpen met de verkoop kunnen zich melden bij Herman Meeuwissen.
 • 18 april, dinsdag ALV. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda wordt nog gestuurd.
 • 10 mei, woensdag Hap & Stap, zie bijlage voor meer informatie en aanmelden.
 • 25 juni, zondag Taartentoernooi. Dit is een toernooi waarbij elk Luto-lid met een introducee ( bij voorkeur een potentieel nieuw lid) zich kan inschrijven voor dubbelpartijen. Hoofdprijs, u raadt het al, een taart.

Vakantiesluiting

In de zomerperiode van 15 juni tot 27 augustus zijn de Luto-speelzalen geopend op de dinsdagochtend en -avond en op de woensdag- en donderdagochtend. In de periode van de Tilburgse kermis zijn de zalen gesloten van 21 tot 31 juli in verband met verhuur aan de mensen van Kermis-FM.

Voortgang projecten Luto home

Lening uit Klimaatfonds

De bij de gemeente aangevraagde lening uit het Klimaatfonds is verleend en op 31 januari heeft Luto dit geld mogen ontvangen. Dit is (veel) later dan verwacht, waardoor wij een beroep hebben gedaan op enkele leden om ons met privégelden te ondersteunen. Hierdoor konden wij de rekeningen van de aannemer betalen.

Zonnepanelen      

De zonnepanelen zijn op 11 januari op het 2e sheddak gelegd en aangesloten. In de eerste maand (11 januari tot en met 10 februari) is er al 200 kWh opgewekt. We zien hoopvol de zonnige zomermaanden tegemoet, waarin we ruim 6000 kWh hopen op te wekken om elektriciteit neutraal te worden in 2023. 

Dakrenovatie                                                                                                                                                                             Het grote werk is afgerond, maar door de weersomstandigheden kon de aannemer de afwerking niet uitvoeren. We wachten op droger en beter weer. Dan nog blijven er werkzaamheden over, die door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Zoals het isoleren van de topgevels in het gangetje, het impregneren van de opgaande muur van de buren zodat er geen vocht bij Luto onder de dakplaten kan lopen. Ook zijn er nog isolatiewerkzaamheden van binnenuit, o.a. de zolder, op te pakken. Wij willen dit in het voorjaar met een groep vrijwilligers uitvoeren. We zoeken nog naar leden die op de maandag hierbij kunnen helpen. Aanmelden bij Herman Meeuwissen.

Scroll naar boven